PERRELET Turbine Skeleton, Ref. A3038/1

 

อีกหนึ่งภาพลักษณ์ของนาฬิกา PERRELET รุ่น Turbine ที่มาในรูปแบบสเกเลตัน ที่โปรงใสและสามารถมองเห็นการทำงานของกลไกภายในได้ ซึ่งสำหรับ Turbine แล้ว การมองเห็นหน้าปัด ย่อมต้องเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่จะมีเพียงเจ้าของเท่านั้น ที่จะอนุญาตให้ชมกันได้

 

1F22CEC4 FACF 47D6 AC34 E59CCB951EEA

 

ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของนาฬิกาในยุคปัจจุบัน ที่จะต้องมีรูปแบบการเปลือยให้เห็นการทำงานบนหน้าปัด ที่เป็นทั้งความแปลกตา ความซับซ้อน และมองเห็นการทำงานของกลไกภายใน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเป็นนาฬิกาแบบกลไกได้อย่างชัดเจนที่สุด

 

S 55246882

อย่างที่รู้กันดีว่านาฬิกาในรูปแบบสเกเลตัน จะสามารถมองเห็นการทำงานของกลไกได้อย่างชัดเจน ในขณะที่รูปแบบของกันหันเทอร์ไบน์ 10 ใบพัดสำหรับนาฬิกา PERRELET รุ่น Turbine นี้ จะอนุญาตเฉพาะบางมุมมองให้สามารถมองเห็นหน้าปัดใต้กังหันเทอร์ไบน์ได้เท่านั้น

 

S 55271435 

ดังนั้นรูปแบบสเกเลตันของนาฬิกาเรือนนี้ จึงจะเป็นรูปแบบสเกเลตันเฉพาะช่วงเวลาที่กังหันเทอร์ไบน์ทำงานอยู่ ในอัตราความเร็วที่สูงเท่านั้น โดยเมื่อกังหันเทอร์ไบน์หยุดทำงาน หน้าปัดภายใต้กังหันเทอร์ไบน์ ก็จะมองดูเผินๆ เป็นหน้าปัดเรียบเหมือนกับหน้าปัดนาฬิกาทั่วไป

 

S 55271429 

ความพิเศษของกังหันเทอร์ไบน์น้ำหนักเบาที่ผลิตจากไทเทเนียม ผนวกกับขอบเบเซิลที่ผลิตจากโรสโกลด์ เข้าคู่กันกับตัวเรือนสตีลพีวีดีสีดำ และสายยางสีดำ รวมกับหน้าปัดที่จะมองเห็นการทำงาน ของกลไกได้ตามซี่ของใบพัดทั้ง 10 และแป้นตัวเลขสีทองทั้ง 6 ที่เข้ากันกับขอบแกนกลางและเข็มสีทองได้เป็นอย่างดี

 

S 55238683 

ทำงานด้วยกลไกอัตโนมัติอินเฮ้าส์คาลิเบอร์ P-381 ความถี่ 28,800 รอบต่อชั่วโมง (4 เฮริท์ซ) พร้อมพลังสำรองลานนาน 42 ชั่วโมง โดยกลไกชุดนี้เป็นกลไกที่ผลิตขึ้น สำหรับนาฬิกาแบบสเกเลตันเท่านั้น แท่นกลไกและบริจด์แกะลายเซอร์กูล่าร์เกรนด์ พร้อมโรเตอร์ที่เจาะเป็นโลโก้แบรนด์ PERRELET สวยโดดเด่น

 

vv

 

S 55271432

 

S 55271430

 

 

 9966