CITIZEN from BASELWORLD 2018

 

CITIZEN Group เป็นหนึ่งในกลุ่มนาฬิกาใหญ่ในปัจจุบันที่นอกจากจะเป็นแบรนด์หลักจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีแบรนด์ต่างๆ อีกหลายแบรนด์ที่ CITIZEN Group เข้าซื้อกิจการในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเชื่อว่าจะมีการนำเทคนิคต่างๆ เข้ามาร่วมใช้งานกับแบรนด์ CITIZEN ด้วยอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวนาฬิการุ่นล่าสุดในปีที่ผ่านมา ก็ยังคงเป็นไปในสไตล์ของ CITIZEN เช่นเดิม

 

100th Anniversary

 

009C

009CC

  

CAMPANOLA collection

 

001C

001CC

 

Arcly Series

 

002C

002CC

  

New Eco-Drive Bluetooth W770 with Super Titanium 

 003CC

003CC

 

PROMASTER

006C

006CC

 

Eco-Drive one Limited Edition

 

004CC

 

004CC1

 

004CC