MONTBLANC 1858 GEOSHERE at GAYSORN VILLAGE

เนื่องในโอกาสที่โรงงาน Minerva ผู้ผลิตนาฬิการายเก่าแก่ของโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในโรงงานนาฬิกาของ MONTBLANC มีจะอายุ 160 ปีในปี 2018 ทาง MONTBLANC จึงนำเสนอนาฬิการุ่นใหม่ภายใต้คอลเลคชั่น 1858 ที่มีกลิ่นอายบ่งบอกถึงความเก่าแก่อันทรงคุณค่า โดยคอลเลคชั่น 1858 เป็นคอลเลคชั่นที่ทาง MONTBLANC นำเอาตัวเลขปีที่ก่อตั้งโรงงาน Minerva ขึ้นมาใช้ และในปีนี้ที่เป็นการนำเสนอนาฬิกาตามรูปแบบของนาฬิกาที่เคยผลิตขึ้นมา ในช่วงยุคทศวรรษที่ 1920s ถึง 1930s ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ทางการทหารและการสำรวจ พร้อมทั้งนำมาตีความให้กลายเป็นนาฬิการ่วมสมัยสไตล์วินเทจสุดชีค

 

IMG 5123

 

IMG 5127

 

IMG 5678

 

โดย 1858 GEOSPHERE ก็นับเป็นนาฬิการุ่นเรือนธงของคอลเลคชั่น 1858 นี้ ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นดูอัลไทม์โซนและดูอัลเวิลด์ไทม์ เพื่อนำเสนอกลไกที่แสดงเวลาได้ 2 ไทม์โซนพร้อมกัน โดยมีเข็มแสดงชั่วโมงของไทม์โซนที่สองแบบ 12 ชั่วโมงอยู่ที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา พร้อมฟังก์ชั่นดูอัลเวิลด์ไทม์ ที่แสดงค่าด้วยจานดิสก์ทรงโค้งตกแต่งภาพแผนที่โลกพร้อมเส้นรุ้งเส้นแวง 2 ชุดทำหน้าที่หมุนแสดงเวลาของโลกฝั่งเหนือกับโลกฝั่งใต้ให้ทราบด้วยสเกล 24 ชั่วโมงที่ล้อมอยู่โดยรอบ ซึ่งจานดิสก์เวิลด์ไทม์นี้เคลือบโครงแผ่นที่โลกและเส้นรุ้งเส้นแวงด้วยสีเบจบนพื้นจานสีดำ และยังเคลือบสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวามาให้บนเส้นแวงและพื้นทวีป เพื่อให้เกิดแสงเรืองสวยในความมืดด้วย ส่วนจุดสีแดงที่เห็นอยู่บนแผ่นที่นั้น เป็นการมาร์คจุดสูงสุดของทวีปทั้งเจ็ด เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณแห่งนักสำรวจภูเขา ทั้งยังมอบวงขอบตัวเรือนแบบหมุนได้สองทิศทาง ที่ติดตั้งแผ่นวงแหวนเซรามิคสีดำสลักสเกลทิศสีเบจเพื่อให้ใช้คำนวณหาทิศได้ด้วย

 

IMG 5693

 

การแสดงเวลารอบโลกด้วยแผนที่โลกแบบจีโอสเฟียร์นี้ เป็นรูปแบบเช่นเดียวกันกับนาฬิการะดับสูงกลไกทูร์บิยองคอลเลคชั่น Villeret ที่ผลิตโดยโรงงาน Minerva และถือเป็นครั้งแรกที่นำฟังก์ชั่นนี้ มาประยุกต์ใช้กับนาฬิกาแบบใช้งานทั่วไป ซึ่งกลไกคอมพลิเคชั่นนี้เป็นการพัฒนา และสร้างขึ้นโดยโรงงาน Villeret แล้วนำมาติดตั้งเข้ากับกลไกอัตโนมัติ โดยมีฝาหลังที่สลักตกแต่งเป็นภาพภูเขาอย่างงดงาม

 

IMG 5699

 

IMG 5705

 

1858 Geosphere 117838

 

1858 Geosphere 119347

 

 331858 Geosphere 119286 2