SPEAKE-MARIN Movement Discovery Class II

 

อีกครั้งที่ Speake-Marin โดย Mr. Eric Jouniaux คอมเมอร์เชียลไดเร็กเตอร์ ร่วมกับ เพรสทีจเทมโป (ไทยแลนด์) และ IAMWATCH เชิญคนรักนาฬิกาเข้าร่วมเวริ์คช็อปในการประกอบกลไกนาฬิกา โดยในคลาสที่สองนี้ Speake-Marin นำกลไกอินเฮ้าส์ของแบรนด์มาให้คนรักนาฬิกาได้ร่วมกันเปิดประสบการณ์ในการทำความรู้จักกับกลไกระดับสูงเหล่านี้ได้มากขึ้น และลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

web IMG 8791

  

web IMG 8821

 

web IMG 8806

 

web IMG 8841

 

web IMG 8847

 

web IMG 8849

 

web IMG 8843

 

web IMG 8884

 

โดยมีตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานตั้งแต่การวางบาลานซ์วีลลงบนแท่นเครื่อง การทำแบล็คโพลิชชิ่ง ไปจนถึงการวางและสกรูว์บริจด์ลงบนบาลานซ์วีล ที่ล้วนแต่ทำให้คนรักนาฬิกาทุกคน ได้รู้ลึกซึ้งถึงความประณีต และรายละเอียดของกลไกนาฬิการะดับสูงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน

 

web IMG 8873

 

web IMG 8894

 

web IMG 8879

 

web IMG 8880

 

web IMG 8889

 

web IMG 8844

 

web IMG 8905

 

งานนี้จัดขึ้นที่ รีเดล ไวน์บาร์แอนด์เซลล่าร์ เกสรวิลเลจ โดยมีว็อชเมกเกอร์จากทาง Speake-Marin มาให้ความรู้และความเข้าใจตลอด 3 ชม.ของทั้งสองคลาสนี้

 

web IMG 8908

 

web IMG 8914

  web IMG 8918

 

web IMG 8930

 

web IMG 8936

 

IMG 8938

 

web IMG 8941

 

web IMG 8932

 

web IMG 8952

 

web IMG 8955

 

web IMG 8946

 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ชมคอลเลคชั่นทั้งหมด รวมไปถึงคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจากงาน SIHH และ Baselworld 2018 ที่เพิ่งผ่านมา พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันอีกด้วย

 

web IMG 8799

 

web IMG 8812

 

web IMG 8819

 

web IMG 8795

 

web IMG 8793