Oris Clipperton Limited Edition สืบสานพันธกิจในการปกป้องมหาสมุทรของโลก และนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

เป็นที่ยอมกันอย่างกว้างขวางว่าผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปเยือนยอดเขาเอฟเวอเรสท์ มากกว่าที่ได้ไปเหยียบเยือนผืนแผ่นดินของเกาะคลิปเพอร์ตัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมากที่สุดในโลกเกาะรูปวงแหวนของแนวปะการังที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ เป็นที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ETP หรือ Eastern Tropical Zone อยู่ห่างจากทิศใต้ของคาบสมุทร Baja Peninsula ชายฝั่งงทะเลตะวันตกของประเทศเม็กซิโกออกไปประมาณ 1,100 กิโลเมตร และห่างจากผืนแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง 945 กิโลเมตร แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล เป็นเกาะที่ครอบครองโดยประเทศฝรั่งเศสรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความพิเศษกว่าที่ใดๆ ที่แห่งนี้ตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคาม เนื่องจากการประมงเชิงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมายและสภาวะมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อกระแสน้ำ ที่มีความสําคัญต่อการอพยพย้ายถิ่นของฉลามหลายสายพันธุ์ ตลอดจนระบบนิเวศน์ที่เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ประจําถิ่น ทั้งที่อาศัยอยู่บนเกาะและใต้ท้องทะเลของเกาะแห่งนี้ด้วย

 

Clipperton Island Original 8201

 

เมื่อต้นปีนี้ที่ผ่านมาโอริสได้ประกาศให้ทราบถึงการให้ทุนสนับสนุนแผนการเดินทางทํางานบนเกาะ 'Clipperton แผนงาน citizen-science พลเมืองเพื่อการศึกษาค้นคว่าทางด้านวิทยาศาสตร์’ ที่นําโดยกลุ่ม N2Pix ที่มีความชํานาญการเกี่ยวกับภาพ และการเดินทางสํารวจใต้น้ำ ที่เป็นเจ้าของโดยชาวแคนาดา Michel Labrecque และ Julie Ouimet แผนงานการเดินทางที่ได้ทุนสนับสนุนจากโอริสนี้ ได้นํานักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ ออกเดินทางที่ยาวนาน 80 ชั่วโมงสู่เกาะ Clipperton (เดินทางถึงเกาะได้ด้วยทางเรือเท่านั้น) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้ถึงความสําคัญของเกาะ Clipperton เพื่อศึกษารูปแบบของการอพยพย้ายถิ่นของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆ รวบรวมข้อมูลที่จะช่วยพัฒนาทฤษฎีการอพยพย้ายถิ่นของฝูงฉลามที่มีอยู่ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในการรักษาระบบนิเวศน์ของเกาะปะการัง Clipperton นี้

 

A01 733 7730 4185 Set MB Oris Clipperton Limited Edition Original 7754

โอริสได้เปิดตัวนาฬิการุ่น Oris Clipperton Limited Edition นาฬิกาสําหรับนักประดาน้ำ บนฐานของรุ่น Aquis รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจําหน่ายนาฬิกาที่ผลิตจํานวนจํากัด 2,000 เรือนจะมอบให้เพื่อการปกป้องมหาสมุทรของเราในปีที่ผ่านมาคําสั่งคณะรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้กําหนดให้มีเนื้อที่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล (MPA) ในระยะ 12 ไมล์ทะเลรอบเกาะแต่ความปรารถนาที่แท้จริงนั้นต้องการขยายพื้นที่ MPA เพื่อเป็นเขตอนุรักษ์เป็นระยะ 100 ไมล์ทะเล และปรับสถานะของ เกาะ Clipperton ให้เป็นเขตมรดกโลกของ UNESCO 

 

นาฬิกา Oris Clipperton Limited Edition รังสรรค์ขึ้นเพื่อความทรงจําของเกาะแห่งนี้ รวมถึงการทํางานของ Michel Labrecque และ Julie Ouimet นาฬิกามีหน้าปัดสีน้ำเงินประกายออกแบบเพื่อสะท้อนถึงสีของน้ำทะเลที่รายล้อมเกาะที่มีความลึก 60 เมตรนอกชายฝั่ง ตัวเรือนสเตนเลสสตีล ขนาด 43.5 มิลลิเมตร กันน้ำได้ถึง 30 บาร์ (300 เมตร) และฝาหลังแบบขันสกรูสลักรูปโครงร่างและพิกัดของเกาะ Clipperton ทั้งยังได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า Oris Clipperton

 

01 733 7730 4185 Set MB Oris Clipperton Limited Edition Original 7879

 

นอกเหนือไปจากองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วยังเป็นนาฬิกาที่เปี่ยมประสิทธิภาพด้านการใช้งาน Oris Aquis เป็นที่กล่าวขานถึงกลไกจักรกลอัตโนมัติ พร้อมหน้าต่างแสดงวันที่และเข็มวินาทีที่เดินแบบกวาดที่โอริสทําการตกแต่งเป็นรูป ‘lollipop’ เคลือบสารเรืองแสง Super-LumiNova® รายละเอียดที่มีความสําคัญต่อคุณสมบัติของนาฬิกาสําหรับนักประดาน้ำ จะต้องแสดงเวลาสําหรับการประดาน้ำได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยํา โดยมีวงแหวนบนขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ทิศทางเดียวที่สอดเคลือบด้วยเซรามิคสีดํา พร้อมมาตรแสดงเวลาในการประดาน้ำ 60 นาที นาฬิกา Oris Clipperton Limited Edition คือ ก้าวต่อไปในปณิธานของโอริสในการพิทักษ์มหาสมุทรของโลก และนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รังสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือกับ The Coral Restoration Foundation และโครงการอนุรักษ์พันธุ์ฉลาม Pelagios Kakunjá 'เรามีความภูมิใจในแบบแผนของประดิษฐกรรมนาฬิกาจักรกลสวิสที่สืบเนื่องมายาวนาน เช่นเดียวกับคุณภาพและความ ซื่อสัตย์ของนาฬิกาของเรา' กล่าวโดยประธานบริหารสูงสุดของโอริส Ulrich W. Herzog แต่เราไม่เพียงแต่มีความปรารถนา อย่างมากที่จะนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่สิ่งที่ดีขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์มหาสมุทรของโลกเท่านั้นเราได้ผลิตนาฬิกาสําหรับนักประดาน้ำมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับโลกใต้ท้องทะเล นาฬิกา รุ่น Clipperton Limited Edition สะท้อนให้เห็นถึงปณิธานของเราในเรื่องนี้ และส่วนสําคัญของเราในเรื่อง change for the better vision

 

01 733 7730 4185 Set MB Oris Clipperton Limited Edition Original 7814

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรคาเดโร กรุ๊ป โทร 02-163-0555