หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECBK (Young Entrepreneur Chamber of Commerce Bangkok)


หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECBK (Young Entrepreneur Chamber of Commerce Bangkok) จัดการบรรยายพิเศษ โดยมีหัวข้อ "ของสะสม" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเก็บสะสมของที่เรารักให้มีค่าให้กับผู้ประกอบการชั้นนำ โดยมีแขกรับเชิญที่มีความรู้และประสบความสำเร็จในเรื่องของการสะสมของที่ตนรัก คือ คุณธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติ ผู้คว่ำหวอตในวงการพระเครื่อง คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการนิตยสาร Fineart และ คุณปราโมทย์เหรียญเจริญสุข บรรณาธิการนิตยสาร IAMWATCH นอกจากนี้ยังมี คุณศศิกานต์ วัฒนะจันทร์  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์ ธุรกิจ และภาพลักษณ์ บริษัท เจเอ็ม คาตาลิสท์ จำกัด มาเป็นพิธีกรในงาน โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ